Vandre- og cykelruter

 

Tolne Skov lægger vægt på, at publikum kan få en god oplevelse i skoven. I den fredede del af skoven findes der i området omkring Skovpavillonen borde og bænke, grill og legeplads samt toiletfaciliteter, som vedligeholdes af Hjørring kommune. I den øvrige del af skoven stilles der ikke særlige faciliteter til rådighed, ligesom stier og veje kan være vanskeligt passable.

 

Vandreruter

Der findes tre afmærkede ruter i Tolne Skov. De kan ses på kortet i vandretursfolderen, som kan downloades her. Folderen indeholder også korte beskrivelser af nogle af seværdighederne, som kan downloades her.

 

To af vandreruterne er på 1½ km. De begynder begge ved Skovpavillonen på Bakkevej, hvor man kan parkere. En af ruterne er 3½ km. Den begyn-der ved parkeringspladsen på Dvergtedvej i den sydlige ende af Tolne Bakker.

 

Udsigtspunkt

Udsigtspunktet på bronzealderhøjene Bålhøje kan nås fra parkerings-pladsen umiddelbart øst for T-krydset Tolnevej-Dvergetvedvej.

 

Cykelruter

Cykelruterne nr. 3 (Hærvejsruten) og 62 (Tolneruten) samt en lokal cykel-rute passerer gennem Tolne Skov.

 

Adgangsregler

Tolne Skov er åben for færdsel til fods og på cykel ad stier og veje fra kl. 6 til solnedgang. Organiserede aktiviteter kræver tilladelse, hvis deltager-antallet overstiger 30, men for skoleklasser, spejdere og lignende, hvis deltagerantallet overstiger 50. Man kan ansøge om tilladelse hos skovfogeden for Tolne Skov. Man kan læse mere om adgangsreglerne på Naturstyrelsens hjemmeside eller Dansk Skovforenings hjemmeside.

 

Velkommen i Tolne Skov.

 

- - - - -

 

There are three signposted hiking trails in Tolne Forest. The bronze age mounds Bålhøje offer spectacular views of the landscape. Three bicycle routes pass through the forest. Download map here and folder (in Danish) here.

 

Tolne Skov Aps © 2011

www.tolneskov.com