Om Tolne skov

Tolne Skov

Tolne Skov er et nationalt ikon i Vendsyssel. Den er en af landsdelens smukkeste og mest varierede skove.


Skoven ligger i et flot kuperet terræn mellem Frederikshavn og Hjørring. Midt inde i bøgetræerne ligger den meget besøgte Skovpavillon.
Tolne skov, én af Danmarks nordligste bøgebevoksninger.Tolne Skov Aps


Plantningsselskabet Tolne Skov A/S blev stiftet den 25. juli 1906 og er siden 14. januar 1976 videreført som Tolne Skov ApS. Selskabet har til formål at eje og forvalte egen skov.


Skovdriften


Skoven dyrkes efter principperne for flersidig og bæredygtig skovdrift. Det betyder, at skovdriften tilrettelægges med henblik på at opnå et godt økonomisk resultat samtidig med, at der tages hensyn til landskab, natur, miljøbeskyttelse, kulturværdier og friluftsliv i og omkring skoven.


Den nordlige del af Tolne Skov er lige så gammel som træernes ind-vandring efter sidste istid. Den gamle bøgeskov blev fredet i 2000.


Naturskoven og naturarealerne


Det fredede areal skal fremover udvikle sig som naturskov uden skovdrift. Det er en del af fredningens formål at tilgodese bøg og andre naturligt forekommende løvtræer. Det er derfor hensigten at fjerne alt nåletræ i den fredede del af skoven.


En stor del af Tolne Skov var før i tiden lynghede og rundt omkring i skoven findes mange gravhøje og andre fortidsminder.


Fra bronzealderhøjene Bålhøje i den centrale del af skoven er der en storslået udsigt ned mod Frederikshavn og over til Læsø.


Fra Tolne Bakker (Strandhuls Bakker) kan man nyde et helt unikt pano-rama over Skagen Odde med tre markant forskellige land-skabstyper. Oddens klitlandskab med Råbjerg Mile i baggrunden er resultatet af århundreders utæmmet sandflugt og indrammes her af den gamle bøgeskov ved Tolne og lyngbakkernes enebærbuske.- - - - -Tolne Forest is a national icon in Vendsyssel, the northern part of Denmark. Tolne Forest is one of the most beautiful and diverse forests of this region. It is located in hilly terrain between the major cities Frederikshavn and Hjørring and includes one of the northernmost stands of European beech. In the heart of the beech forest is located the very popular restaurant Tolne Forest Pavilion.Tolne Skov Aps © 2010