Bestyrelsen

Bestyrelsen

Tolne Skov Aps ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der er valgt blandt anpartshaverne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen, således at der hvert andet år udgår skiftevis to eller tre bestyrelsesmedlemmer efter tur.


Nuværende bestyrelsesmedlemmer


Skovfoged Lars Vandkjær, valgt 2016.

Direktør Jens Christian Kringelholt, valgt 2015 (Direktør fra 2015).

Direktør Henrik Hougaard, valgt 2015 (Bestyrelsesformand fra 2018).

Professor Jens Peter Skovsgaard, valgt 2003 (Næstformand fra 2016).

Karl Erik Slynge, valgt 2018.

Den nuværende bestyrelse samt skovfoged udenfor den nyrestaurerede staklade i maj 2019.


Fra venstre med højre. Skovfoged Morten Sørensen, Jens Peter Skovsgaard, Henrik Hougaard, Karl Erik Slynge, Jens Kristian Kringelholt og Lars Vandkjær.


Nuværende og tidligere bestyrelsmedlemmer, samt skovfoged for Tolne Skov i 'arbejdstøjet' ved bestyrelsesmødet d. 22 december 2010 i Skovpavillonens nyrenoverede kuskestue på 1. sal.


Fra venstre mod højre: Lars Fogh-Andersen, Troels Holst, Christian Als, Jens Laage Nielsen, Morten Sørensen og Jens Peter Skovsgaard.

Alle tidligere bestyrelsesmedlemmer, skovfogeder og skovridere er repræsenteret i portrætsamlingen på væggen.
Tidligere bestyrelsesmedlemmer


2008-2018

Advokat Lars Fogh-Andersen (Bestyrelsesformand fra 2015-18).


2001-2016

Direktør Jens Laage Nielsen (Næstformand fra 2007).


1991-2015

Skovrider Christian Als (Bestyrelsesformand fra 2007-2015).


1991-2003

Plantageejer, proprietær Hans Olesen, Korsholt.


1989-2001

Tømrer og borgmester Søren Risager, Astrup.


1983-1991

Direktør Kay Lindegaard, Elling.


1981-1989

Veterinær Jørgen Balzer, LI. Nejst.


1979-2015

Godsejer Troels Holst.


1977-2008

Gdr. H.C. Leerskov, St. Volstrup (Formand fra 1991-2007).


1969-1981

Gdr. A. Skovsgaard, Dybro, Skærum.


1966-1977

Landinspektør Luther Jørgensen, Frederikshavn.


1963-1991

Proprietær Oluf Ussing Jepsen, Eskjær (Formand fra 1975-1991)


1959-1969

Købmand H. Damsgaard, Frederikshavn.


1954-1979

Proprietær H. Fausbøll, Knudsholm.


1953-19??

Direktør, konsul Rasmussen, Frederikshavn.


1949-1981

Proprietær Palle Olesen, Korsholt (Formand fra 1963-1975).


1938-1949

Sognefoged Chr. Pedersen, Tolne.


1936-1954

Proprietær S. Møller, Ø. Thirup.


1932-1938

Amtsrådsmedlem Niels Pedersen, Løgten.


1932-1966

Proprietær Emil Saksager, Vrå.


1931-1952

Konsul Jacob Petry, Frederikshavn.


1930-1963

Proprietær Aage Holm, Eskjær (Formand fra 1931-1963).


1925-1931

Direktør Johs. Johansen, Frederikshavn.


1924-1929

Proprietær A. Fausbøll, Knudsholm.


1919-1936

Gdr. Dines Rasmussen, Tolne.


1910-1924

Inspektør Breth Pedersen, Bøgsted.


1909-1918

Rentier Chr. C. Willadsen, Tolne.


1906-1926

Konsul Chr. Cloos, Frederikshavn.


1906-1910

Godsejer Rodskjær, Odden.


1906-1909

Konsul Jørgen H. Nielsen, Hjørring.


1906-1918

Gdr., direktør Jens Sørensen-Saksager, Vrå.


1906-1931

Etatsråd Jørgen Larsen, Gårdbogård (Formand fr 1906-1931).- - - - -Tolne Forest is managed by a five member board of directors, who are all elected among the shareholders.Tolne Skov Aps © 2010