Litteratur

Litteratur

En af de ældste skriftlige omtaler af Tolne Skov er i et retsdokument fra 1580, hvor der var uenighed om et skel. Der er efterfølgende skrevet meget om Tolne Skov og især siden begyndelsen af 1900-tallet. Denne del af hjemmesiden indeholder en oversigt over noget af den litteratur, som vedrører Tolne Skovs historie eller skovdriften i Tolne Skov.

I 1683 foretog statens vurderingseksperter for landbrug og skov en beskrivelse (inventering) og ansættelse af brugsværdien (taksation) af Tolne Skov. Den daværende skov til Dalgaard, som er kerneejendommen i Tolne Skov, var sandsynligvis en foregående generation af den gamle bøgeskov ved skovpavillonen. Billedet viser et udsnit af det originale dokument, den såkaldte markbog, som dannede grundlag for Chr. V's matrikel (fortegnelse over fast ejendom).

En oversættelse af teksten findes på side 7-8 i hæftet "Skovdyrkning, uden for lands lov og ret. Tolneskov 1580-2006".2011

Såning af bøg.

Miljøvenlig bekæmpelse af ær.


2009Måldiameterhugst i ædelgran.2008

Tolne Skovpavillon 1908-2008.


2006

Tolne Skov 1906-2006 (Leerskov & Als).

Tolne Skov 1906-2006 (Jensen).


Skovdyrkning norden for lands lov og ret. Tolne Skov 1580-2006.1996

Tolne Skov.


1956

Tolne Skov 1906-1956.


1931

Plantningsselskabet Tolne Skov 1906-1931.- - - - -This part of the homepage includes literature about the history of Tolne Forest and about local silvicultural practices.Tolne Skov Aps © 2010