Nyt fra skoven

Nyt fra skoven

Generalforsamling 2024


22. juni 2024:


Referater fra generalforsamling kan ses hér.


Konstituering.

Bestyrelsen har på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2024 konstitueret sig som følger.

Formand: Henrik Hougaard

Næstformand: Jens Peter Skovsgaard

Direktør: Karl Erik Slynge

Bestyrelsesmedlem: Bente Marckstrøm

Bestyrelsesmedlem: Lars Vandkjær


Tak til Jens Kristian Kringelholt for hans indsats i bestyrelsen.

Jens Kristian blev valgt ind i 2015 og har i det meste af den tid, han har været i bestyrelsen, været direktør i Tolne Skov. I den periode hvor Jens Kristian har været med er der sket meget i og omkring skoven, i hovedtræk kan nævnes, salg af skovene i Litauen, bortforpagtning af juletræs arealerne til green team, renovering af skovens bygninger og tilkøb af landbrugsejendom på Frederikshavnsvej. Som tak fik Jens Kristian en lille en til ganen og et fint æbletræ som han med tiden kan nyde frugterne af.Velkommen til Bente Marckstrøm Jensen

Som ny i bestyrelsen indtræder Bente Marckstrøm Jensen. Bente er 60 år og bor i et nedlagt hammerværk, naturskønt beliggende lige op ad Voer å. Hun er en aktiv bruger af naturen, både som jæger og hjemme i haven og vingården. Bente har tidligere været med i jagtkonsortiet i Tolne skov og kender skoven meget godt. Hun er uddannet bioanalytiker og arbejder på patologisk institut på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, blandt andet med forskning.

Vi ser i bestyrelsen frem til samarbejdet.
- - -Generalforsamling 2024 i Tolne Skov – Bilag og dokumenter.


15 maj 2024:


Indkaldelse til generalforsamling

Resultatopgørelse 2023

Årsrapport 2023

Fuldmagt

 

Husk, at der forud for generalforsamlingen fra kl. 15.00-16.00 er et arrangement på Dalgaarden, Tolnevej 51. Dalgaarden har været igennem en større renovering og er blevet lejet ud til bostedet Kildemarken herberg. De vil være til stede og fortælle om projektet.

Vi håber mange vil komme og høre om de spændende ting som sker i og omkring Tolne skov.Generalforsamling


23 april 2024:


Så nærmer tiden sig til, at vi igen skal mødes til en generalforsamling. Reserver allerede nu


Torsdag d.30 maj 2024


Yderligere information vil blive sendt til anpartshaverne på mail.


Vi glæder os til at se jer.Mvh. Bestyrelsen---Konstituering


18 juni 2023:


Bestyrelsen har på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2023 konstitueret sig som følger.


Formand. Henrik Hougaard

Næstformand. Jens Peter Skovsgaard

Direktør. Karl Erik Slynge

Bestyrelsesmedlem. Jens Kristian kringelholt

Bestyrelsesmedlem. Lars Vandkjær---Generalforsamling 2023


23 maj 2023:


Så er generalforsamlingen 2023 overstået. Den blev afviklet i flot vejr og med god tilslutning. Bestyrelsens beretning kan læses her på hjemmesiden under referater og årsregnskaber.

Inden generalforsamlingen var der en guidet tur ind i det fredede område. Her er der for nyligt hegnet og sat heste ud i et 80 ha stort område. Hestene skal hjælpe med og skabe variation og forøge naturindholdet i området.


Her er et par glimt fra turen


GF Tolne skov 2023, 2
GF Tolne skov 2023
GF Tolne skov 2023, 1
GF Tolne skov 2023, 3jpg---Generalforsamling 2023


24 april 2023:


Generalforsamling 2023 i Tolne Skov – Bilag og dokumenter.


Indkaldelse

Resultatopgørelse 2022

Årsrapport

Fuldmagt

 

Forud for generalforsamlingen mellem kl. 15.00-16.00, vil Skovfoged Morten Sørensen Tolne skov og Jens Baggesen fra Hjørring kommunes natur-afdeling, samt Rune Svendsen Stutteri Teland, vise rundt i det fredede areal, hvor vi har iværksat et naturpleje projekt, med afgræsning med islandske heste.


Turen bliver på et par kilometer i bakket og fugtigt terræn. Husk det kræver egnet fodtøj.

Mødested Tolne skovpavillion.---Generalforsamling 2023


12 februar 2023:


Så nærmer tiden sig til at vi igen skal mødes til generalforsamling. Reserver allerede nu


Torsdag d.11 maj 2023

 
Yderligere information vil blive sendt til anpartshaverne på mail.


Vi glæder os til at se Jer.Mvh. Bestyrelsen---Generalforsamling 2022 i Tolne Skov – Bilag og dokumenter


1 maj 2022:


Indkaldelse

Resultatopgørelse 2021

Årsrapport

Fuldmagt

 

Husk, at der forud for generalforsamlingen fra kl. 15.00-16.00 er et indlæg om naturpark Tolne.

Her vil formanden for styregruppen, Jørgen Bing fortælle om naturparkens tilblivelse og betydning. Arbejdsgruppen for friluftsliv vil også være tilstede og fortælle om deres store arbejde med og planlægge og etablere stier i naturparken.


Hvis man vil vide mere om naturpark Tolne kan man læse mere på naturparktolne.dk---Generalforsamling 2022

27 februar 2022:


Så ser det endelig ud til at vi kan mødes til en fysisk generalforsamling. Reserver allerede nu


onsdag d.11 maj 2022. kl.16.30


Yderligere information vil blive sendt på mail.


Vi gælder os til at se JerMvh. Bestyrelsen---Generalforsamling 2021

23 maj 2021:


Referat og årsregnskab kan ses her.---Kontaktoplysninger

29 april 2021:


Kære anpartshaver.

 

Da indkaldelse til generalforsamlingen anden kommunikation sker via mail er det ret vigtigt at vi har Jeres opdaterede mail-oplysninger.


Hvis I ikke har modtaget en indkaldelse til generalforsamling 2021 bedes I skrive til skovfoged Morten Sørensen så vi kan få ajourført anpartslisten.


Morten har mail: ms@hededanmark.dk---Generalforsamling 2021


29 april 2021:


På grund af covid-19 situationen har bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen 2021 ikke vil blive afholdt som normalt.


Der vil ikke være noget arrangement forud for generalforsamlingen og den efterfølgende spisning afholdes ikke.


Formelt set vil generalforsamlingen blive afholdt. Der vil tilgå anpartshaverne en udførlig beskrivelse hvordan dette kommer til og foregå.


Generalforsamlingen vil blive afholdt mandag d. 17 maj 2021, kl. 15.00M.v.h. Bestyrelsen Tolne Skov Aps.---


Generalforsamling i Tolne Skov 2021 - Bilag og dokumenter


29 april 2021:


Indkaldelse til generalforsamling 17 maj 2021


Følgeskrivelse til generalforsamling 17 maj 2021


Resultatsammenstilling 2020


Årsrapport 2020---Juletræsarrangement 2020


5 november 2020: 


Kære Anpartshaver

 

Grundet situationen omkring Covid 19, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse juletræsarrangementet i Tolne skov i 2020.


Det beklager vi meget, da vi har set frem til dette arrangement.

Vi vil selvfølgelig indbyde jer til et juletræsarrangement i december 2021, når der forhåbentlig er styr på pandemien.


 

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Tolne skov Aps.---Generalforsamling 2020


2 juni 2020: Referater og årsregnskaber kan ses her---Generalforsamling i Tolneskov 2020 - Bilag og dokumenter


4 maj 2020:


Indkaldelse til generalforsamling 19 maj 2020


Følgeskrivelse til generalforsamling 19 maj 2020


Bestyrelsens beretning 2019


Resultatsammenstilling 2019


Årsrapport 2019---Generalforsamling 2020


21 april 2020: På grund af covid-19 situationen har bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen d. 19 maj 2020 ikke vil blive afholdt som normalt. Der vil ikke være noget arrangement forud for generalforsamlingen og den efterfølgende spisning afholdes ikke.


Formelt set vil generalforsamlingen blive afholdt, der vil tilgå anpartshaverne en udførlig beskrivelse hvordan dette kommer til og foregå.


Dette vil ske snarest.


M.v.h. Bestyrelsen Tolne skov Aps.---Generalforsamling 2020


9 december 2019: Næste generalforsamling bliver afholdt tirsdag d.19 maj kl.17.00.---Indvielse af Naturpark Tolne


12 oktober 2019: Officiel indvielse af Natur Park Tolne. Lørdag d. 12 oktober 2019 blev Naturpark Tolne officielt indviet af Borgmester Arne Boelt og repræsentanter fra Friluftsrådet. Det var en fin eftermiddag med mange aktiviteter. Det bliver spændende og se hvilket betydning naturparken får for Tolne Skov og omvendt.


IMG_2861
IMG_2858---Naturpark Tolne


9 oktober 2019: Lørdag d. 12 oktober er der indvielse af naturpark Tolne. Læs mere om indvielsen her.---Juletræstur


9 oktober 2019: Årets juletræstur 2019 bliver d. 8 dec. Fra kl. 13-15. Mere info følger.---Generalforsamling


10 juni 2019: Fredag den 24 maj holdt Tolne skov den årlige generalforsamling. I kan læse referat og ledelsesberetningen under referater og årsregnskaber.


Generalforsamlingen blev for første gang afholdt i den nyrestaurerende ”Staklade”. Inden generalforsamlingen fortalte Thorkild Schou fra pavillonens venner om det store projekt og viste billeder fra processen.


Et resultat som giver et stort løft til området og som fik meget  ros på generalforsamlingen.”

HUSK. Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. e-mail. Det er derfor vigtig at vi har anpartshavernes mail. Kontakt Skovfoged Morten Sørensen. Mail ms@hededanmark med mailoplysninger eller ændringer.---Generalforsamling 2019


5 maj 2019:

Ordinær generalforsamling

AFHOLDES Fredag DEN 24. MAJ 2019, KL. 16.30 I TOLNE SKOVPAVILLON

Forud for generalforsamlingen mellem kl. 15.00-16.00 vil Thorkild Schou fra Tolne skovpavillon’s venner holde et indlæg om renoveringen af Stakladen. Mødested: Glassalen.

Dagsorden for generalforsamlingen:


1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Karl Erik Slynge og Lars Vandkjær.  Begge er indstillet på at modtage genvalg.
4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.


www.tolneskov.com kan man før generalforsamlingen under nyheder dels se denne indkaldelse, bestyrelsesberetningen, årsregnskabet og specificeret resultatopgørelse og udskrive herfra, hvis ønsket.

Efter generalforsamlingen
Der vil i forlængelse af generalforsamlingen blive serveret et lettere traktement for de deltagende anpartshavere med 1 ledsager pr. anpartshaver.

Tilmelding m.v.
Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse bedes tilmelding på samme måde som sidste år foretaget
senest mandag den 20. maj 2019, kl. 16.00.

Sådan tilmelder du dig: Klik på knappen "TILMELDING" i bunden af denne email.

Der udleveres stemmesedler og adgangsbilletter til spisning ved indgangen til generalforsamlingen fra kl. 16.15.

Med håbet om et snarligt gensyn - på bestyrelsens vegne
Henrik Hougård, bestyrelsesformand

 


- - -Strategi 2019-2028

- - -Juletræstur 2018


25 august 2018: Årets juletræstur 2018 bliver søndag d. 9 dec.


Mere info følger.- - -Tak til Lars Fogh-Andersen


5 juni 2018: Lars valgte desværre og trække sig fra Tolne skovs bestyrelse og som formand til generalforsamlingen.


Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke Lars for det store arbejde han har ydet i bestyrelsen og ønsker ham god vind fremover.- - -Skovens dag


4 juni 2018: Den 6. maj Deltog Tolne skov, sammen med PMU i skovens dag. Det var en rigtig fin og velbesøgt dag, hvor vi fik motioneret nogen skovgæster og vist PMU´s faciliteter i og omkring Dalgården. Man kan se et par stemnings billeder på siden "Galleri".- - -Pavillons venner


3 juni 2018: Tak til pavillonens venner for at komme og fortælle om hvor langt man er med renovering af glassalen. Som lovet på generalforsamlingen kan man nu se projektet som det er beskrevet af arkitekten. Se idéoplægget her.
- - -Afholdt generalforsamling


2 juni 2018: Referat fra seneste generalforsamling, samt bestyrelsens beretning kan nu ses på siden "Referater og årsregnskaber".- - -Skovens dag


30 april 2018: Tolne Skov afholder i samarbejde med PMU, Skovværkstedet, skovens dag.


Det er søndag d. 6  maj kl. 12-16


Stedet er Dalgården, Tolnevej 51, Tolne. 9870 Sindal.


Der vil være mulighed for at komme rundt og høre om PMU´s aktiviteter og se drivhuset.


Kl. 13.00 er der en guidet tur rundt i skoven hvor der vil være mulighed for at høre om skovens historie, naturen og driften. Turen varer 1,5-2 timer.


Efter turen er der tændt op i bålet og mulighed for at lave snobrød og pølser, samt kaffe og kage.


Arrangementet er gratis, vel mødt.


Med venlig hilsen

Tolne Skov Aps- - -Godt nytår


15 Januar 2018: Bestyrelsen ønsker alle anpartshavere og samarbejdspartnere et godt nytår. Vi håber mange har været i skoven i løbet af året som jo sluttede med et fantastisk vinterlandskab.

 

Dette års generalforsamling afholdes i år d. 15 maj 2018.


Husk og reserver denne dag, mere info følger.Klik for stort billede- - -Jubilæum


14 august 2017: Tolne skovs formand gennem mange år, Christian Als, kan i august 2017 fejre 40 års jubilæum hos Hedeselskabet.


Et stort tillykke med jubilæet og alt godt fremover ønskes af Tolne skov- - -Historie fra skoven


20 maj 2017: Vi har modtaget nogle skønne billeder fra Tolne skov af anpartshaver Jens Rønnov Andersen i Tislum.

Man må sige at området så anderledes ud dengang. Bemærk det fine billede af udsigtstårnet.Flere billeder fra skoven kan ses hér.- - -Historie fra skoven


28 marts 2017: Vi har modtaget følgende billeder fra Torben Rytter, Nordborg på Als. Torben er søn af Esben Rytter Mortensen som i høj grad har været involveret i driften af Tolne skov. Esben Rytter Mortensen var ansat i skoven i 33 år, først som skovfoged fra 1941 til 1943 og herefter som forstassistent indtil 1974. Det er i høj grad hans fortjeneste at planteskolen udviklede sig til en moderne virksomhed som var et godt aktiv for Tolne skov.Torben fortæller her lidt om det at være barn i skoven og planteskolen.


Flere billeder fra Torben Rytter kan ses hér.- - -Billeder og fortællinger fra Tolne skov efterlyses


26 februar 2016: Har I en god historie som omhandler Tolne skov og meget gerne med billeder, hører vi gerne fra jer. Vi vil så bringe dem her på hjemmesiden.


Skriv til ms@hededanmark.dk- - -Foråret nærmer sig

 

25 februar 2016: Og det er tid til en tur i skoven. Er du bange for ikke at kunne komme tilbage til bilen?, kan du bruge skovkortet, eller bare gå nogle af ruterne som vist i Tolnefolderen.


Du kan finde kort og folder her.- - -Tidligere nyheder
Tolne Skov Aps © 2010