Skovkort

Skovkort

Videnskabernes Selskabs kort


Det ældste nøjagtige kort, som angiver Tolne Skov er Viden-skabernes Selskabs konceptkort over 'Een Part af Vendsyssel beliggende udi Horns Herred', opmålt af landinspektør J. Elling i 1788. Konceptkortene blev brugt som grundlag for de mindre detaljerede Videnskabernes Selskabs kort, som for Vendsyssels vedkommende blev trykt i 1793. Vi kan desværre ikke vise disse gamle kort, fordi der stadig er copyright på dem.


Det ældste matrikelkort


I forbindelse med ophævelsen af landsbyfællesskabet (den såkaldte udskiftning) i slutningen af 1700- og begyndelsen af 1800-tallet blev der indledt en ny matrikulering, og der blev foretaget detaljerede opmålinger af ejendomsgrænser, registrering af markanvendelse, bonitet m.v.


Tolne Skov, som dengang hed Dal Skov, blev opmålt sammen med Dal ejerlav 1804-08. Dal Skov var på det tidspunkt omkring 34 ha.Vogn Skov (Stensbæk Skov), som ligger umiddelbart nord for Skovpavillonen og nu indgår i Tolne Skov, blev opmålt i 1795 og udskiftet i 1797. Vogn Skov var dengang omkring 8 ha.Det ældste skovkort


Det ældste skovkort over Dal Skov (området omkring Skovpavillonen) er fra 1840. Det blev tegnet af forstkandidat Carl Christian Klüver. Kortet blev anvendt ved den såkaldte fredskovskonstatering i perioden 1840-64. Den del af skoven, som blev udpeget som fredskov, er markeret med grøn kant.

Skovkort dat. 1840.1900-tallet


Ved etableringen af Plantningsselskabet Tolne Skov A/S i 1906 var Tolne Skovs samlede areal på 150 ha. I løbet af kort tid blev den ubevoksede del af ejendommen tilplantet med skov. Det æld-ste skovkort fra tilplantningen er fra 1914 og er tegnet oveni et matrikelkort. I 2006 var Tolne Skovs areal 661 ha. Efterfølgende er arealet øget til 715 ha (2009), blandt andet på grund af erhvervelsen af Nørgaard Plantage.
Skovkort dat. 1914.
Moderne skovkort


Siden begyndelsen af 2000-tallet opdateres skovkortet med jævne mellemrum. Skovkortet er et af skovfogedens og bestyrelsens vigtigste værktøjer til planlægning af skovdriften. Skovkortet viser blandt andet, hvor der er kørespor, hvilken træart, som er hovedtræart i hver bevoksning eller driftsenhed (afdeling), samt anlægstidspunkt for hver bevoksning. De skovkort som vises her på hjemmesiden, er redigeret så de indeholder mindre detaljeret information.


Skovkort dat. 2016
- - - - -The oldest accurate maps of Tolne Forest were produced by The Royal Danish Academy of Sciences and Letters in 1788 and 1793. In 1804-08 a cadastral map was surveyed in connection with major agricultural reforms. The oldest forest map, indi-cating details of forest use, was drafted in 1840. Since the beginning of the 21st century, the forest map is being revised on a regular basis. The updated forest map includes information on forest roads, tree species, year of stand establishment etc., and is one of the most important aids in planning and decision making for forest management.Tolne Skov Aps © 2010